donderdag 6 november 2008

Fwd: Geachte Advocaat Willems, deze mail betreft uw kliente Rita Thomas uit Lint. Het gaat inderdaad niet om een individueel probleem , bijgevoegd de brief van de Advocaat van USA FFCHS groep---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Monika Stoces <monika.stoces@gmail.com>
Datum: 3 november 2008 07:47
Onderwerp: Geachte Advocaat Willems, deze mail betreft uw kliente Rita Thomas uit Lint. Het gaat inderdaad niet om een individueel probleem , bijgevoegd de brief van de Advocaat van USA FFCHS groep
Aan: willems@pressuerlaw.be


Beste Heer Willems ,
 Ik contacteer u ivm uw cliente Rita Thomas uit Lint , die ik ook persoonlijk ken nu sinds bijna twee jaar (ze nam contact met de verening toen het aantal meldingen van de zogeheten "Targeted Individuals" , of slachtoffers mind control  begon te groeien in Europa)  
Het belangrijk hierbij is , dat op elk continent van deze planeet, eender waar men de steekproef neemt, niet slechts iedentiek symtomen worden gemeld, maar voor al een scherpe stijging in incidentie (aantal nieuwe gevallen per periode ) op valt precies vanaf 2000. Dit wijst bijzonder duidelijk op een wereldwijd en geen toevallig  probleem ...
 
Ik kan me perfect voorstellen dat u deze problematiek niet nog nooit eerder tegenkwam, het geraakt dan ook maar met mondjes maat in de media , zeker in Europa , In Usa Worden eindelijk de eerste slachtoffers erkend, van wat men noemt "electronic Harassment" of "mind control" , u vind onderaan een brief van de advocaat die momenteel de vereniging in de USA vertegenwoordigd.  "Freedom from Covert Harassment and Surveillance " FCHHS http://freedomfchs.com/
contact info@freedomfchs.com Phone:  1-800-571-5618  Fax:  1-866-433-4170 
Dit is de Amerikaanse Tegenhanger van De Europese Federation Against Mindcontrol, waar Gena Brooks en ik  de administratie van bij houden momenteel, en die samen met de China Canada en Australie de persoonlijke getuigenissen bij houden, internationaal, via het MC mailteam (onderaan)
Het fenomeen begint nu pas een minimum aan aandacht te krijgen in Europa , maar het probleem is wereldwijd, en inderdaad vrij ernstig, gaat samen met fysieke klachten zoals chronische vermoeidheid, autoimmuun stoornissen, post traumatisch stresssyndroom, hoofdpijnen, spierpijnen maar ook de typische "dissociatie" kenmerken, zoals stemmen horen en flash backs. (wat psychiaters gauw als "psychose" klasseren , onterecht  )
 
Dissociatie wordt meestal in verband gebracht met herwonnen herinneringen uit traumatische gebeurtenissen uit de kindertijd, maar het thema herwonnen herinneringen is een heet hangijzer binnen de psychiatrie , ikzelf sta volledig achter de mainstream stelling dat herineringen herwinnen na 30 jaar amnesie onzin is, het is dan ook een verschijnsel dat zich pas in de jaren 80 begon voor te doen, en nog steeds niet "officeel" begrepen, is .
 Intussen blijkt het een onderdeel te zijn van een snel groeiend fenomeen wereldwijd, waaronder ook electronic harassment of mindcontrol onder valt, en die groep is vooral vanaf 2000 zeer snel aan het toenemen, de eerste rechtzaken zijn hierrond opgestart en de eerste mensen zijn ook reeds vrijgesproken om ten gevolge van hun verklaringen bij de politie hierover niet te worden opgenomen in de psychiatrie onder druk bv van de niksbegrijpende famililie leden. 
 
Een andere dekmantel van deze in feite "experimenten op mensen" , zijn de fameuze "alien ontvoeringen , en de herwonnen herinneringen aan satanisch ritueel misbruik"   

Harvard psychologist Susan Clancy: "One of the most bitter and volatile debates ever to occur in psychology concerns the reality of repressed and recovered memories of traumatic events."  Clancy reports Recruiting people who truly believed they'd been abducted by extraterrestrials; Claims of alien abduction have become increasingly common over the past thirty years,  she found a way to study memory creation without directly engaging the bitter debate over recovered memories of abuse. And listening to their grotesque and often sexually explicit accounts, she could be reasonably sure that the memories she was studying were not vivid recollections of traumatic abuse.

Herwonnen herinneringen extreem misbruik in kindertijd (207 artsen namen deel die "geloven" in herwonnen herinneringen )  mind control experimenten , of satanisch misbruik  (de herinneringen zijn artificieel , niet uit kindertijd ..vandaar de meldingen over technology zoals microwave, of electronic harassement , of non lethal weapons ...)

hier de zogezegd herwonnen herinneringen aan ....satanisch misbruik en ...trauma gebaseerde mind control ....met symptomen ...270 artsen namen hieraan deel, ik zelf geloof niet dat dit uit het verleden stamt maar ben overtuigd ( vele targeted individuals ook )  dat het NU  gebeurt , vandaar de ernorme epidemie momenteel ....

en eveneens daarom de AUTOIMMUUNSTORNISSEN  (die zijn geen gevolg van kindertraumas ,

EAS reports 2007 http://ritualabuse.us/mindcontrol/eas-studies/torture-based-mind-control-as-a-global-phenomenon/  

Microwave abuse12% 04%

Non-lethal weapons abuse 56% 24%

Electronic harassment 50% 12%

 Sleep deprivation 79% 36%

Auto-immune disorders 48%

Sleep problems 93% 75%

Migraine headaches 66% 38%

Fibromyalgia 31% 18%

Posttraumatic stress disorder 93% 70%

 

 

Dit is precies hetzelfde soort meldingen op het "mindcontrol forum" , het is evenmin  uit kindertijd , het gebeurt nu .....(valt vrij eenvoudig op te maken uit de getuigenissen zelf, de conclusies spreken over herinneringen maar het drama begint het moment dat ze "binnen komen" ......allemaal vrij recent eind jaren 90, en vooral na 2000

http://www.mindcontrolforums.com/clntape.htm 

 

 
De symtomen zijn iedentiek met die van de groep die Fedame vertegenwoordigd , en waar Rita Thomas bijhoort ....die groep rapporteerd dan weer "ARTIFICIELE HERINNERINGEN " inderdaad , ze zijn niet herwonnen ......ze zijn "artificieel " (Het plaatje past perfect )
Hier een steekproef antwoorden op enquete onder Targeted Individuals  (let u aub op de gehackte electronica, en het feit dat iedereen bijna zich realiseert dat dit bezig was vooralleer die er weet van had, dit is jaren in stilte voorbereid blijkbaar ....decenia in stilte )

Sleep Deprivation:  91.58%

Extreme Fatigue:  76.84%

Blurred Vision:  60%

Sensations of pain in internal organs:  62.11%

Sensations of pain in backbone, arms, legs, muscles:  68.42%

Sudden Headaches: 68.42%

Irregular Heartbeat:  63.16%

Fibromyalgia:  16.84%

Autoimmune Disorders (lupus scleroderma,):  10.53%

Change in growing of hair and nails.: 36.84%

Tooth Pain: 58.95%

Diarrhoea:  56.84%

Sensation of Electric Current Running through the Body:  58.95%

Induced thoughts, telepathic communication, and messages.  71.58%

Dream Manipulation:  75.79%

Artificial Emotions (induced fear, anger, shame, joy, hate, sadness):  70.53%

Sudden unexpected sexual arousal:  64.21%

Genital Manipulation: 62.11%

Manipulation of Memory (forgetting/remembering/):  72.63%

Manipulation of Memory (screen memories, false memories):  43.16%  

 

 
Aub neemt u dit ernstig , het is bewust verpakt in dit soort "ongeloofwaardig klinkende dingen" , en de implicaties zijn enorm, niet alleen voor het individu , maar voor de gehele samenleving, op grote schaal dus. Ik kan u hier indien u wenst nog verdere documentatie over sturen , maar het gaat me vooral om de zaak van Rita Thomas nu dinsdag, die haar verblijf zou verlengd krijgen met 6 maand omdat ze de dokter (in haar eerlijkheid) over de situatie heeft vertelt ....
Zelfs al zouden deze feiten niet stroken met de werkelijkheid, (dat is wel het geval maar wordt amper geloofd voorlopig ) , als puur juridisch argument kan u al zeker verwijzen naar de DSM die stelt dat indien een persoon zijn geloofs overtuigingen deelt met een grote groep mensen , er geen sprake is van een psychische stoornis ......dit is zeker en vast het geval, in link vindt u bijna 700 persoonlijke getuigenissen in detail, wat de mensen vertellen is niet altijd relevant, in de lange verklaringen toch zeker, maar de symptomen zijn iedentiek en dit is het geval wereldwijd, het gaat bovendien samen met gehackte electronica, en met wat slachtoffers beschrijven als "organized stalking" ....
We hebben ook contact met verschillende psychiaters en artsen die van de situatie op de hoogte zijn, en kunnen bevestigen dat het om externe manipulatie gaat, de ernst van de situatie is voorlopig lang niet voor iedereen duidelijk ......Ik vraag u dan ook met aandrang dit van naderbij te bekijken en Rita Thomas op die basis te verdedigen dat er geen reden is voor een verdere 6  maand durende opname, die alleen het gevolg is van haar eerlijk vertellen van deze situatie, en het klagen over de enorme bijwerkingen van de (totaal nutteloze ) medicatie, om haar de volgende maand deze te laten nemen , het is een menselijke tragedie en gaat nog geruime tijd duren vooralleer ze algemeen duidelijk wordt ,,
 
Dit gebeurt echt , helaas ...ik hoop op uw  goede wil hierin, wij contacteren morgen vanzelfsprekend ook de psychiater , indien u de zaak kan uitstellen, kunnen we mogelijk ook meer doen .., ik kreeg pas vandaag bericht hierover
Hartelijk dank voor uw begrip , een onderzoek naar deze problematiek dringt zich in de nabije toekomst zeker op, dit is een wereldwijd probleem ..
Ik stuur u nog wat gedetaileerder feiten materiaal zodat u iets heeft om op voort te gaan hier all 680 persoonlijke getuigenissen van mensen per continent (topje van de ijsberg)
Link to over 680 DIRECTED ENERGY AND NEUROLOGICAL WEAPONS, AND ORGANISED STALKING TORTURE AND ABUSE VICTIMS' CASE SUMMARIES FOR YOU TO WITNESS, RECORD AND OPPOSE  http://www.freedrive.com/folder/177784  (onder aan de contacten van het Internationaal mailteam)
 
 
Vriendelijke Groeten Monika Stoces
Oudemansstraat 22
2000 Antwerpen
03 288 83 20
 
 
 
Hier is de Brief van de advocaat die onze Amerikaanse collegas verdedigt , met contact adress en zo .....
idem in link van FFCHS http://freedomfchs.com/id23.html
 
This law firm represents Freedom from Covert Harassment and
Surveillance ("Freedom"), an organization with several hundred members
around the country and internationally who have reason to believe they
are targeted with various non-lethal weapons. Freedom is currently
communicating with legislators in order to institute hearings and
investigations of the numerous abuses of citizens.
 
The purpose of this letter is to inform medical providers of the
factual and legal background behind many complaints of physical and
psychological symptoms that patients relate to non-lethal weapons. It
has come to our attention that medical providers often dismiss these
allegations as unrealistic and false and attribute them to mental
instability. It is difficult to legally prove targeting by
psychotronic weapons when the perpetrators operate from remote, unseen
locations and therefore the targeting can be dismissed as delusional.
Given the wide scope of alleged targeting, there is a certain risk of
sounding too conspiratorial, however, common denominators exist, such
as similar physical and psychological claims, surveillance scenarios,
and harassment techniques.
 
We strongly urge you to not summarily dismiss a patient's claims of
being targeted with non-lethal, directed energy weapons for the
following reasons:
 
Evidence supports the conclusion that weapons exist that could be used
against individuals, based on U.S. Patent and Trademark Office
filings, public releases by agencies, and other technologies that
indicate the level of technological sophistication. The weapons are
believed to be based on electromagnetism, microwaves, sonic waves,
lasers and other types of directed energy, and were characterized as
"psychotronic" in Rep. Dennis Kucinich's draft of House Resolution
2977, the Space Preservation Act of 2001.
 
Furthermore, it is undeniable that government agencies have tested
citizens without permission in the past; for example, the CIA's human
experimentation discussed in Orlikow v. U.S., 682 F.Supp. 77 (D.D.C.
1988), secretly administered lysergic acid diethylamide discussed in
United States v. Stanley, 483 U.S. 669 (1987), and military chemical
experimentation as discussed in Congressional Committee Report 103-97,
103d Congress, 2d Session, S. Prt. 103-97 (Dec. 8, 1994).
 
Lastly, the sheer numbers of people complaining of being targeted,
including people with post-graduate degrees and a lifetime of
achievements, and the similarities in symptoms, tend to outweigh a
dismissive response based on charges of anecdotal evidence or group
paranoia.
 
Therefore, we urge you to at least consider the possibility of
symptoms resulting from radiation, electromagnetism, sonic energy,
other unusual types of energy, as well as psychological symptoms
resulting from intentional harassment.   
Very truly yours, 
Jon Wilson
 
Attorney at Law  
Wilson Law Center LLC  
PO Box 1102,
Morrison, CO 80465  
Telephone: 720-219-8366  
Fax: 303-697-1189  
jon.wilson.law@hotmail.com  
http://www.WilsonLawCenter.com
 

 
World Wide Movement Against Manipulation Weapons and non concensual human experimentation
General CONTACT mcmailteam@gmail.com
MC Mail Team Members (part of the world wide movement)
AUSTRALIA: John Finch
tijohnfinch@gmail.com  00 61 (0) 4 2400 9627
CHINA: Soleil Mavis
soleilmavis@yahoo.com
http://soleilmavis.googlepages.com  http://peacepink.ning.com
http://groups.google.com/group/soleilmavismailteam
Main Blog:
http://soleilmavis.spaces.live.com/
BELGIUM: Monika Stoces
monika.stoces@gmail.com 00 32 (0)3 288 83 20
Federation Against Mind Control Europe
www.fedame.org
Friends Network
http://mcvictimsworld.ning.com/
USA_OHIO: Derrick Robinson
dcr618@msn.com 00 1 5 133379632
FCHHS
http://freedomfchs.com/ info@freedomfchs.com Phone:  1-800-571-5618  Fax:  1-866-433-4170
CANADA: Mostafa Hosny
defend_law@yahoo.ca
Rule of Law Defenders
www.hosnyinfo.com
http://www.mindcontrol-victims.eu/contact.htm
 

 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9524

 Global Research, July 7, 2008

US Electromagnetic Weapons and Human Rights by Peter Phillips and Lew Brown and Bridget Thornton Sonoma State University Project Censored Media Freedom Foundation

US funded scientists have long searched for better means of controlling human behavior.

This research has included the use of wireless directed electromagnetic energy under the heading of "Information Warfare" and "Non Lethal Weapons." New technological capabilities have been developed in black budget projects1 over the last few decades— including the ability to influence human emotion, disrupt thought, and present excruciating pain through the manipulation of magnetic fields. The US military and intelligence agencies have at their disposal frightful new weapons, weapons that have likely already been covertly used and/or tested on humans, both here and abroad,

 

Washington Post : "Mind Games"  15 01 2007

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399.html

Until recently, people who believe the government is beaming voices into their heads would have added social isolation to their catalogue of woes. But now, many have discovered hundreds, possibly thousands, of others just like them all over the world. Web sites dedicated to electronic harassment and gang stalking have popped up in India, China, Japan, South Korea, the United Kingdom, Russia and elsewhere.

 

http://english.pravda.ru/science/tech/95965-0/#    14 08 2007  PRAVDA

 It was already twenty years ago that mass media first mentioned the strange word combination 'psychotronic weapon'. All information about such weapons arrived from military men transferred to the reserve and from researchers that were not officially recognized by the Russian Academy of Sciences. They usually told about some generators that could make people muddleheaded even when they were distanced at hundreds of kilometers.

Such devices were said to be able to control people's behavior, seriously impair psyche and even drive people to death. As soon as information of the kind was published some people immediately claimed themselves as victims of impact of such psychotronic weapons. They stormed editorial offices of newspapers and magazines that reported about the psychotronic weapons and complained that some strange voices dictated orders to them. Journalists in their turn recommended such people visiting psychiatrists.

 

 

Some  important links about activism and contacts 

USA http://www.mindjustice.org/   Cheryl Welsh, Citizens against Human Rights Abuses

 http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm

International Movement for the Ban of Manipulation of Human Nervous System by Technical Means   M.Babacek (Journalist Czechia )

Ohio http://freedomfchs.com/index.html   Freedom From Covert Harassment and Surveillance  very active ORGANISATION USA  PHONECONFERENCING

Canada:  http://www.mindcontrolforums.com/victm-hm.htm   Eleanor White  MINDCONTROLFORUMSVICTIMS STORIES

http://americancognitivelibertiesassoc.org/default.aspx 

 The ACLA exists to create public, governmental and institutional awareness of neurological weapons technology and its effect on victims      USA

 http://www.icomw.org/   Harlan Girard  Philadelphia, Pennsylvania

Federation Against Mindcontrol Europe www.fedame.org http://www.fedame.org/

MCvictimsEurope  Important  Links and contacts  " http://www.mindcontrol-victims.eu/   +

International "Mailteam"  introduced  on http://www.mindcontrol-victims.eu/contact.htm

http://mindcontrolvictim.blogspot.com/

Germany: http://mindcontrol.twoday.net/ Forum  FORUM GERMANY http://mindcontrol.twoday.net/stories/2448203   Activist Berlin Waldemar Lotz

Italy http://www.avae-m.org/www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/  Italy http://www.aisjca-mft.org/help-europe.htm

Uk : http://www.slavery.org.uk http://www.slavery.org.uk/   United Kingdom , Christian organisation against mindweapons

ORGANISATIONS RUSSIA many victims with pictures and activism

Russia: www.psyterror.narod.ru Moscow committee of ecology of dwelling

Russia: http://www.psicotronik.narod.ru/

Russia: http://www.moskomekologia.narod.ru/   

 

 ----
http://mcvictimsworld.ning.com/profile/Monika
www.fedame.org
www.mindcontrol-victims.eu
In The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn argued that science does not progress via a linear accumulation of new knowledge,  but undergoes periodic revolutions, also called "paradigm shifts" , in which the nature of scientific inquiry within a particular field is abruptly transformed. In general, science is broken up into three distinct stages. Prescience, which lacks
a central paradigm, comes first. This is followed by "normal science", when scientists attempt to enlarge the central paradigm by "puzzle-solving". Thus, the failure of a result to conform to the paradigm is seen not as refuting the paradigm, but as the mistake of the researcher. As anomalous results build up, science reaches a crisis, at which point a new paradigm, which subsumes the old results along with the anomalous results into one framework, is accepted. This is termed revolutionary science.

Geen opmerkingen:

Over mij

Mijn foto
Ben in 2005 "overvallen" door mindcontroltechnologie, meer algemeen noem ik het nu Artificiele Intellentie, actief wereldwijd met netwerken hierover, en het in kaart brengen van de problematiek als samenhangend geheel. Hoop dat spoedig dit erstige aandacht (die het verdient) krijgt als zowat het belangrijkste etische vraagstuk voor de mensheid en toekomst.

Mijn lijst met blogs